Informace o nás

Připravujeme pro Vaše děti  novou   miniškolku v příjemném  prostředí  mezi ruprechtickými zahrádkami v jednom z řadových rodinných  domků.Jedná se o rodinný typ soukromé miniškolky pro 4 - 5 dětí ve věku od 2 do 5 let, která usnadňuje přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků.

Jako v každé školce i my se budeme držet Rámcového vzdělávacího  programu pro MŠ a tím rozvíjet smyslové, rozumové, motorické, hudební  a tělesné dovednosti dětí.

Zábavnou formou se děti seznámí  s angličtinou. Ve školce se bude dětem pravidelně věnovat rodilý mluvčí z Velké Británie.

V případě  zájmu rodičů je možné začít s ruštinou.

Velikou výhodou  miniškolky je mnohem nižší riziko nemocnosti, než v zařízeních, kde je pohromadě hodně dětí – to ocení hlavně maminky, které chodí do zaměstnání. Další velké plus naší miniškolky - její  poloha na okraji města., děti jsou během chvilky v přírodě –, aniž by musely přecházet přes silnici, dokonce není potřeba se ke komunikaci ani přiblížit.